Medlemskontingenter

Følgende satser pr år gjelder for 2020:

Barn under 19 år: 225 kr

Voksne 19 år og over: 375 kr

Støttemedlemmer: 225 kr


Hovedforeningen krever inn fra undergruppene kr. 50,- pr barn under 19 år, og kr. 80,- pr voksen fra 19 år, basert på idrettsregistreringen som legges inn i januar det aktuelle året.

Hovedforeningen krever ikke inn kontingent fra undergruppene for støttemedlemmer