Medlemskontingenter

Følgende satser pr år gjelder for 2023 og 2024:
 

Barn og unge under 20 år: 200 kr

Voksne 20 år og over: 350 kr
Også for personer som er tillitsvalgte, trenere eller med i støtteapparatet.

Støttemedlemskap: 250 kr
Også for personer som ikke driver aktiv idrett eller deltar på trening.

Familiemedlemskap: 800 kr
For personer i én og samme husstand.

Det skal kun betales for ett medlemskap per idrettsforening. Hovedstyret innkrever kontingenten.

Den enkelte undergruppe kan fastsette en treningsavgift. Gruppene innkrever treningsavgiften.