Politiattest

I LIF blir ordningen om politiattest håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder alle trenere, lagledere, personer knyttet til laget på overnattingsturer/cuper og styremedlemmer.

Dette gjøres i samråd med politiattestansvarlig i hver enkelt gruppe;

Fotball: Harald Gjertsen, e-post: haragj@online.no

Ski: Sigurd Selmer, e-post: skigruppalif@gmail.com

Tennis: Eirik Eliassen, e-post: elei@sthf.no

Turn: Espen-Teodor Andersen, e-post: espen-teodor.andersen@caverion.no

Leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014. Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt

Fremgangsmåte innhenting:

  1. LIF har skrevet en bekreftelse som for Ski/Tennis/Turn kan lastes ned her, og for fotballgruppe her. Søker fyller inn informasjon og skanner.
  2. Søker (lagleder/trener) oppretter nettsøknad og legger ved vedlegget med bekreftelsen med denne linken. For info, se https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til leder i angjeldende gruppe så snart den er mottatt av politiet. LIF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i LIF

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...