Medlemskontingenter

Følgende satser pr år gjelder for 2023 og 2024:
 

Barn og unge under 20 år: 200 kr

Voksne 20 år og over: 350 kr
Også for personer som er tillitsvalgte, trenere eller med i støtteapparatet.

Støttemedlemskap: 250 kr
For personer som vil ha medlemskap, og som ikke driver aktiv idrett eller deltar på trening.

Familiemedlemskap: 800 kr
For personer i én og samme husstand.

Æresmedlemskap: Æresmedlem har gratis kontingent.

Det skal kun betales for ett medlemskap per idrettsforening. Hovedstyret innkrever kontingenten.

Kontingent vil normalt bli krevd inn på våren og med oppsamling for nyinnmeldte på høsten.
For Basket, Ski og Turn vil kontingent bli krevd inn på høsten.

Den enkelte undergruppe kan fastsette en treningsavgift. Gruppene innkrever treningsavgiften.