Oversikt over LIF's komiteer:

Huskomiteen
Huskomiteen har ansvaret for drift og vedlikehold av klubbhuset, samt utleie av lokalene i klubbhuset.

Medlem: Morten Sandsmark. e-post: mosandsm@hotmail.no
Medlem: e-post: