Æresmedlemmer i LIF

Utarbeidet av Jostein Johansen, desember 2015

Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse i LIF, og statutter for dette ble ajourført i 2001. Kandidatene må ha minst femten års medlemskap i klubben, må ha oppnådd foreningens hederstegn i gull og må ha vært engasjert i hovedforeningen, eller i minst to undergrupper. Æresmedlemskap foreslås av hovedstyret og godkjennes av årsmøtet. Her presenteres LIFs æresmedlemmer med en kort begrunnelse.

Hans Petter Jacobsen – verkstedeier og skipsreder – er blitt kalt baneanleggets «far».

Både da Urd ervervet banen i 1918 og senere ved LIFs overtagelse i 1932 bisto han med gunstige lånebetingelser og med rene gaver. Dermed gjorde han det mulig for ubemidlede ungdommer å få sin egen idrettsplass. Senere har også sønnen Ragnvald gitt gaver til idrettslivet i Langesund. H.P. Jacobsen ble utnevnt til æresmedlem i oktober 1938.


Reidar Gjertsen ble æresmedlem ved femtiårsjubileet i 1981.

Ti år tidligere var han blitt hedret med gullmedalje og sølvbrett. Reidar var initiativtakeren da LIF ble stiftet i 1931 og var foreningens første formann. Senere har han hatt mange tillitsverv både i hovedforeningen og i fotballgruppa. På 1930-tallet var han aktiv som fotballspiller, bokser og terrengløper. I alle år var LIF en vesentlig del av livet til Reidar, en av klubbens aller største patrioter.


Rolf Steen var også en av klubbens stiftere, og lik Reidar Gjertsen, var han aktiv i en rekke idretter – fotball, boksing og ski.

Han var formann i hovedforeningen i mange år, så vel før krigen som på 1940-tallet og 1950-tallet, blant annet da den første Slåttenes stadion ble åpnet i 1953. Steen ble tildelt gullmedalje i 1956, og æresmedlem ble han ved femtiårsjubileet i 1981.


Gerd Evjen Bjerkøen ble også hedret med gullmedalje i 1956 og æresmedlemskap ved femtiårsjubileet i 1981.

Hittil (år 2018) er hun klubbens eneste kvinnelige æresmedlem. Alt som ganske ung i 1930-årene ble «Bossen» medlem av LIF, både i den første «syklubben» og i turngruppa av 1938. Og nettopp turn har vært hennes store interesse – som aktiv, som instruktør og som gruppeformann. Hun har også hatt høye verv i turnkretsen, blant annet som formann i en rekke år.


John Oland ble æresmedlem ved femtiårsjubileet i 1981 sammen med Reidar Gjertsen, Rolf Steen og Gerd Evjen Bjerkøen.

Oland satt som leder av LIF fra 1970 tom 1980. Han var mer opptatt av at en idrettsforening hadde en sosial funksjon i samfunnet enn av rent sportslige resultater. Sammen med Damegruppa og som klubbens «bingogeneral» i hele sin formannstid førte han LIFs økonomi på trygg grunn. Men hjertebarnet hans var stadionanlegget, som ble sluttført i 1972. I årene som fulgte, stelte han banen som om det var hans egen hage, og reporteren Bjørge Lillelien omtalte den som en av landets beste fotballbaner. John Oland ble også hedret med Garaas-statuetten i 1975.


Peter Fredrik Thormodsen ble æresmedlem i 1991.

Tidligere var han blitt hedret med sølvmedalje i 1972, med Garaas-statuetten i 1976 og med gullmedalje i 1981. Fra 1955 og i mer enn tjuefem år ledet Peter Fredrik håndballgruppa som formann og trener. Han førte pike- og damelagene fram til mange kretsmesterskap og til klubbens første norgesmesterskap i lagidrett, da juniorjentene vant i Trondheim i 1977. Også innen Telemark Håndballkrets hadde Peter Fredrik høye tillitsverv.Ernst Carlsen ble æresmedlem i 2001 etter å ha fått sølvmedalje ti år tidligere og Garaas-statuetten i 1985.

Ernst spilte på fotballaget til LIF i 1940årene og 1950-årene og hadde siden en rekke tillitsverv i klubben, blant annet som formann i hovedforeningen gjennom hele 1980-tallet. Knapt noen har lagt ned så mye arbeid for klubbhuset som Ernst, blant annet som byggeansvarlig for nybygget i 1980-årene og for tilbygget som sto ferdig i 2002. Ernst døde 28.3.2017.


Jack Klæboe ble æresmedlem samtidig med Ernst Carlsen i 2001.

Han var tidligere blitt hedret med Garaas-statuetten i 1978 og gullmedalje i 1981. Jack har særlig interessert seg for turnidretten. Han har vært instruktør for guttepartiet og herrenes trimparti og vært gruppeformann i en årrekke. Da representerte han LIF i Ungdoms- og Idrettsutvalget, og i 1974 var han også medlem av kontaktutvalget i kommunen. I hovedforeningen satt han som sekretær på 1970-tallet og som formann i årene 1991-93. Jack døde 1.9.2020.


Åsulf Ørvik ble utnevnt til æresmedlem i 2012.

Han var tidligere blitt hedret med Garaas-statuetten i 1983 og gullmedalje i 2001. Åsulf har særlig interessert seg for fotball hvor han var leder av fotballgruppa i 1985 tom 1987. Han har vært en markant bidragsyter til foreningen, og var meget sentral i forbindelse med planlegging og anskaffelse av kunstgressbanen. I hovedforeningen satt han som leder i årene 1997 tom. 2010, noe som gjør ham til den hittil lengst sittende leder i klubben.