Frister for gruppene og hovedforeningen:

1. mars: Frist for undergruppene til å avholde årsmøte. Godkjent og revidert regnskap (signert), årsrapport (signert), samt budsjett for påfølgende år sendes hovedstyrets medlemmer.

31. mars: Frist for Hovedforeningen for ha avholdt årsmøte (vanligvis ca. 9 mars).

30. april: Alle grupper, inkl. hovedforeningen må ha utført Samordnet rapportering via Klubbadmin.

31. desember: Gruppene må gjøre opp medlemsstatus, dvs. telle opp hvor mange aktive/betalende medlemmer i de forskjellige aldersgruppene i hvert kjønn. Disse opplysningene skal inn i årsrapporten.