Møter: Delta på styremøter; ca. 10 pr. år.

 

Bilag:

Samle sammen bilag/kontoutskrifter hver 2. måned, sørge for 2 signaturer på kostnader (kasserer + leder hovedforening), scanne alt og sende til regnskapsfører. Bilag som kommer i LIFs postboks hentes av huskomiteen (som administrerer postboksen) og leveres til kasserer. Klubbhusbilag leveres også til kasserer av huskomiteen.

 

Budsjett:

Lage budsjettgrunnlag i desember og gjennomgå på styret, oppdatere dette og gjøre klart til årsmøtet.

Regnskapsfører:

Jarle Midtbø, tlf. 957 81 951, epost jarle@rfig.no, url www.rfig.no

 

Bilag:

Regnskapsfører skal ha bilag for 2 måneder av gangen og fører regnskapet ferdig innen momsterminene skal betales. Noen ganger har vi moms til gode i stedet.

 • Januar og Februar           - betales 10.04
 • Mars og April                 - betales 10.06
 • Mai og Juni                     - betales 31.08
 • Juli og August                 - betales 10.10
 • September og Oktober    - betales 10.12
 • November og Desember - betales 10.02

 

Bilag sendes regnskapsfører på epost – ca midt i måneden ( altså ca. midt i mars for januar og februar). 

Fakturaer kommer fra Huskomiteen for klubbhuset. Noen fakturaer kommer på epost fra regnskapsfører eller Leder i Hovedforeningen. Det kommer også noen fakturaer i postboksen, som hentes av Huskomiteen og leverer til kasserer.

Hente ut kontoutskrifter i nettbanken og sende regnskapsfører. Dette er for Lån Kunstgress og for konto Lag og Foreninger (driftskontoen til hovedforeningen).

Laste ned bilag som ikke gjelder utbetalte fakturaer, f.eks. innbetalte tilskudd, kontingenter, innbetalte fakturaer + at kommunale avgifter fra Bamble Kommune kommer rett i nettbanken med sin faktura.

Regnskap:

Regnskapsfører sender regnskapsrapporter tilbake til deg når han er ferdig med å bokføre. Hvis det er moms å betale skriver han det i følgebrevet eller sender med betalingsinformasjon i et vedlegg hvor det står beløp, konto og KID.

Sende ut regnskapet når det er ferdig til styret, mottas på epost fra regnskapsfører Jarle Midtbø (RFIG). 6 ganger pr. år.

Gå gjennom regnskapet på styremøtene.

Kommunikasjon med revisor Sven Carlsen i forkant av årsmøtet, sikre dialog mellom han og regnskapsfører at regnskapet og det som skal til er klart for signering på årsmøtet.

 

Betalinger:

Alle fakturaer skal ha to signaturer før de skannes. Kasserer og leder Hovedforeningen signerer.

Betale fakturaer i nettbanken som ikke har autogiro (ikke mange).

Si fra til regnskapsfører når det skal faktureres:

 • 2 g pr år faktura til fotballgruppa på leie av kunstgress (januar og juni) basert på avtale
 • 2 g pr år faktura til Bamble kommune på leie av kunstgress (juni og januar)
 • 1 g pr år fakturere undergruppene for kontingent (desember)
 • 1 g pr år fakturere Skagerrak Sparebank for andel av sponsoravtale (april)

 

Tilskudd:

Passe på tilskudd iht. nedenstående liste:

Type

Frist søknad

Hvordan

Deles ut av

Driftstilskudd

1 april

Bamble kommune: Driftstilskudd til idrett - fra 2018 skjer tildelinger automatisk via Bamble Idrettsråd basert på medlemsregistrering.

Bamble kommune via Bamble Idrettsråd

Mva-kompensasjon

30 april

Via samordnet rapportering i Klubbadmin. Basert på kostnader fra fjoråret.

NIF. Kommer siste virkedag før jul

LAM-midler

30 april

Via samordnet rapportering i Klubbadmin. Basert på medlemsregistrering.

Bamble Idrettsråd /NIF. Kommer i beg. av november

Spillemidler

15 september

www.anleggsregisteret.no

Se kunngjøring på Bamble kommunes hjemmeside

 

Utstyrsmidler

1 november

www.anleggsregisteret.no

 

Grasrotmidler

Ingen

Går via Norsk Tipping

Norsk Tipping (1.1, 1.5 og 1.9)

 

Tilskudd utdeles til undergruppene i desember, basert på regneark fra leder i Hovedforeningen. Kontrollere dette. Overføre undergruppenes andel via nettbanken.

 

 

Kontaktpersoner Skagerrak Sparebank:

 • Erik Bie Johansen (rettigheter til kontoene).

Kontaktperson forsikringer Eika (via Skagerrak Sparebank):

 • Wenche Lunde Eriksen.

 

:) Grei jobb, du behøver ikke være økonom eller regnskapsfører for dette!

 

Levert av IdrettenOnline