Medlemsregistrering i Langesund Idrettsforening (LIF)

Medlemsregisteret til LIF er et samlet register for alle gruppene i LIF. Her er det registrert hvem som deltar i hvilke grupper (fotball, tennis, turn eller ski). Som verktøy for medlemsregistrering brukes portalen Min Idrett, som er en del av Norges Idrettsforbunds verktøyportefølje. Til administrasjon av medlemsregisteret bruker det enkelte idrettslag verktøyet Klubbadmin. Alle idrettslag i Norge er pålagt å bruke Min Idrett/Klubbadmin. Klubbadmin har blant annet følgende fordeler for idrettslaget;

  • Sentral medlemsoversikt
  • Forenkler uthenting av medlemsopplysninger ved sponsorsøknader, rapportering etc.
  • Utsendelse av beskjeder til medlemmene (betinger at alle har registrert e-postadresse)
  • Utsendelse av faktura for medlemskontingent (denne tjenesten koster noe og LIF har valgt å ikke ta i bruk denne delen ennå)
  • Det er også en rekke andre muligheter som er beskrevet på Min Idretts hjemmeside

Opplysninger om det enkelte medlem registreres via portalen Min Idrett. En bruksanvisning for dette er vist nedenfor.


Registrering på Min Idrett – slik gjør du det

MinIdrett er verktøyet som det enkelte medlem bruker for å melde seg inn/ut av idrettslaget, samt påmelding til de enkelte grener i idrettslaget.

Innmelding gjøres via denne linken: https://minidrett.nif.no.

1. Opprettelse av ny bruker. Klikk på Ny bruker

2. Nødvendige opplysninger legges inn (navn, adresse, fødselsdato, kjønn, telefon, e-post)

3. Velg medlemskap og søk opp Langesund Idrettsforening

4. Klikk på navnet Langesund Idrettsforening for å få opp detaljer

5. Velg gren, f.eks fotball, og klikk på Send søknad

Når søknad er sendt blir denne behandlet av LIFs medlemsansvarlige som godkjenner denne. Etter godkjenning vil medlemmet synes i LIFs medlemsregister (ved innmelding).


Eventuelle spørsmål kan rettes til leder for den enkelte gruppe.


Innbetaling av medlemskontingent

Opplysninger om innbetaling av medlemskontingent fås ved henvendelse til leder for den enkelte gruppe.

Link til styret i de enkelte gruppene finner du her:


Levert av IdrettenOnline