Hovedstyret i LIF 2020

VervNavnValgt forepost
LederJostein Johansen
1 år igjenjostein.johansen@hotmail.com
Nestleder & PolitiattestansvarligKjetil Larsen1 årkjetillarsen@me.com
KassererIngeborg Rian2 årIRian@slb.com
SekretærAudun Herfindal2 årherfinda@online.no
StyremedlemMona Tørre1 årmonatorre11@gmail.com
StyremedlemLinda Apeland1 årapelandlinda@hotmail.com
Styremedlem barneidrett
Audun Herfindal
1 årherfinda@online.no
VaramedlemPål Sævik1 årpaal.savik@icloud.com

Huskomite

VervNavnValgt fore-post
MedlemMorten Sandsmark
1 årmosandsm@hotmail.no
MedlemHilde Carlsen1 årh.synnoc@frisurf.no

Valgkomite

VervNavn
Medlem fotballgruppa
Leder fotballgruppa
Medlem skigruppa
Leder skigruppa
Medlem tennisgruppa
Leder tennisgruppa
Medlem turngruppa
Leder turngruppa
Medlem Oldermannslaget
Leder oldermannslaget

Kontrollutvalg

VervNavnvalgt fore-post
MedlemÅsulf Ørvik1 årasulforvik@gmail.com
MedlemKjetil Nørstenes1 årkjetil.norstenes@gmail.no
VaramedlemHarald Gjertsen1 årharagj@online.no


Regnskapsfører: Regnskapsførerne i Grenland v/Jarle Midtbø, jarle @rfig.no

Revisorer: SEC Regnskap AS (Sven Carlsen).

Representanter til å stille på årsmøtet i Bamble Idrettsråd 2020: Jostein Johansen og Linda Apeland.


Hovedstyret i LIF 2019


VervNavnValgt fore-post
LederJostein Johansen2 årjostein.johansen@hotmail.com
NestlederKjetil Larsen
1 år
kjetillarsen@me.com
KassererJanne Roverud Andersen1 år
janne.roverud.andersen@gmail.com
SekretærAudun Herfindal2 år
herfinda@online.no
StyremedlemMona Tørre
1 årmonatorre11@gmail.com
StyremedlemLinda Apeland1 årapelandlinda@hotmail.com
Styremedlem barneidrettØyvind Risvold1 årorisvold@online.no
Styremedlem huskomiteHilde Karlsen1 årh-synnoc@frisurf.no
VaramedlemPål Sævik1 årpaal.savik@icloud.com
Styremedlem FotballHarald Gjertsen1 årharagj@online.no
Styremedlem SkiSigurd Selmer1 årskigruppalif@gmail.com
Styremedlem TennisEirik Eliassen1 årelei@sthf.no
Styremedlem TurnEspen Teodor Andersen1 årturn.lif@gmail.com
Styremedlem OldermannslagÅsulf Ørvik1 årasulforvik@gmail.com

Huskomite

VervNavnValgt fore-post
LederHilde Karlsen1 årh.synnoc@frisurf.no
MedlemMorten Sandsmark1 årmosandsm@hotmail.no
MedlemBeate Kristin Olsen1 årbeakristo@gmail.com

Valgkomite

VervNavnValgt fore-post
Medlem fotballgruppaLeder fotball

Medlem SkigruppaLeder ski

Medlem TennisgruppaLeder tennis

Medlem TurnLeder turn
Medlem OldermannslagLeder Oldermannslag

Regnskapsfører: Regnskapsførerne i Grenland v/Jarle Midtbø, jarle @rfig.no

Revisorer: SEC Regnskap AS (Sven Carlsen).

Representanter til å stille på årsmøtet i Bamble Idrettsråd 2019: Jostein Johansen og Harald Gjertsen.


Hovedstyret i LIF 2018

VervNavnValgt fore-post
LederJostein Johansen1 år igjenjostein.johansen@hotmail.com
NestlederUbesatt

KassererJanne Roverud Andersen2 årjanne.roverud.andersen@gmail.com
SekretærAudun Herfindal1 årherfinda@online.no
StyremedlemKjetil Larsen1 årkjetillarsen@me.com
StyremedlemLinda Apeland1 årapelandlinda@hotmail.com
Styremedlem barneidrettØyvind Risvold1 årorisvold@online.no
Styremedlem huskomiteHilde Karlsen1 årh-synnoc@frisurf.no
VaramedlemMona Tørre1 årmonatorre11@gmail.com
VaramedlemÅsulf Ørvik1 årasulforvik@gmail.com
Styremedlem FotballHarald Gjertsen1 årharagj@online.no
Styremedlem SkiSigurd Selmer1 årskigruppalif@gmail.com
Styremedlem Tennis
1 år
Styremedlem TurnEspen Teodor Andersen1 årturn.lif@gmail.com

Huskomite

VervNavnValgt fore-post
LederHilde Karlsen1 årh.synnoc@frisurf.no
MedlemMorten Sandsmark1 årmosandsm@hotmail.no

Valgkomite

VervNavnValgt fore-post
Medlem fotballgruppaLeder fotball

Medlem SkigruppaLeder ski

Medlem TennisgruppaLeder tennis

Medlem TurnLeder turn

Revisorer: SEC Regnskap AS (Sven Carlsen).

Representanter til å stille på årsmøtet i Bamble Idrettsråd 2018: Jostein Johansen og Linda Apeland.


Hovedstyret i LIF 2017

VervNavnValgt fore-post
LederJostein Johansen2 årjostein.johansen@hotmail.com
NestlederMagne M. Oksholen1 år igjenm-mjoksh@online.no
KassererJanne Roverud Andersen1 år igjenjanne.roverud.andersen@gmail.com
SekretærAudun Herfindal1 år igjenherfinda@online.no
StyremedlemKjetil Larsen1 årkjetillarsen@me.com
StyremedlemLinda Apeland1 årapelandlinda@hotmail.com
Styremedlem
barneidrettsansvarlig
Øyvind Risvold1 årorisvold@online.no
Styremedlem huskomiteMorten Sandsmark1 årmosandsm@hotmail.no
VaramedlemMona Tørre1 årmonatorre11@gmail.com
VaramedlemUnni Lyngmyr1 årUragnhil@hotmail.com
Styremedlem FotballHarald Gjertsen1 årharagj@online.no
Styremedlem SkiSigurd Selmer1 årskigruppalif@gmail.com
Styremedlem TennisHilde Westvik1 århilde.westvik@gmail.com
Styremedlem TurnEspen Teodor Andersen1 årturn.lif@gmail.com

Huskomite

VervNavnValgt fore-post
LederMorten Sandsmark1 årmosandsm@hotmail.no
MedlemHilde Karlsen1 årh-synnoc@frisurf.no

Valgkomite

VervNavnValgt fore-post
Leder


Medlem


Medlem


Medlem


Revisorer: SEC Regnskap AS (Sven Carlsen)

Representant til å stille på årsmøtet i Bamble Idrettsråd 2017: Åsulf Ørvik


Hovedstyret i LIF 2016

VervNavnValgt fore-post
LederJørn Andre Jørgensen1 år igjentannjorn@gmail.com
NestlederMagne M. Oksholen1 årm-mjoksh@online.no
KassererJanne Roverud Andersen2 årjanne.roverud.andersen@gmail.com
SekretærAudun Herfindal2 årherfinda@online.no
StyremedlemJostein Johansen1 årJostein.johansen@hotmail.com
StyremedlemLinda Apeland1 årapelandlinda@hotmail.com
Styremedlem huskomiteMorten Sandsmark1 årmosandsm@hotmail.no
VaramedlemMona Tørre1 årmonatorre11@gmail.com
VaramedlemUbesatt1 år
Styremedlem FotballHarald Gjertsen1 årharagj@online.no
Styremedlem SkiSigurd Selmer1 årskigruppalif@gmail.com
Styremedlem TennisKjetil Larsen1 årKjetil.larsen@skagerakenergi.no
Styremedlem TurnEspen Teodor Andersen1 årEspen-Teodor.andersen@caverion.no

Huskomite

VervNavnValgt fore-post
LederMorten Sandsmark1 årmosandsm@hotmail.no
MedlemHilde Karlsen1 årh-synnoc@frisurf.no

Valgkomite

VervNavnValgt fore-post
Leder


Medlem


Medlem


Medlem


Revisorer: SEC Regnskap AS (Sven Carlsen)


Representant til å stille på årsmøtet i Bamble Idrettsråd 2016: Jørn Andre Jørgensen


Hovedstyret i LIF 2015

VervNavnValgt fore-post
LederJørn Andre Jørgensen2 år (gjenvalg)tannjorn@gmail.com
NestlederUbesatt1 år
KassererErik Bie Johansen1 år (gjenvalg)e-joh@online.no
SekretærAudun HerfindalIkke på valg - 1år igjenherfinda@online.no
StyremedlemJostein Johansen1 år (gjenvalg)jostein.johansen@hotmail.com
StyremedlemLinda Apeland1 år (gjenvalg)apelandlinda@hotmail.com
VaramedlemRoar Reime1 år (ny)
VaramedlemMona Tørre1 år (ny)monatorre11@gmail.com
HuskomiteMorten Sandsmark1 år (gjenvalg)mosandsm@hotmail.no
HuskomiteHilde Karlsen1 år (gjenvalg)h-synnoc@frisurf.no
Styremedlem
Fotball
Harald Gjertsen1 år (ny)haragj@online.no
Styremedlem
Ski
Sigurd Selmer1 år (ny)skigruppalif@gmail.com
Styremedlem
Tennis
Kjetil Larsen1 år (ny)Kjetil.Larsen@skagerakenergi.no
Styremedlem
Turn
Espen Teodor Andersen1 år (ny)espen-teodor.andersen@caverion.no