Årsmøte LIF Hovedforeningen torsdag 9.mars 2023

Årsmøte LIF Hovedforeningen torsdag 9.mars 2023


Tid


Årsmøteinnkaling
Tid: Torsdag 9. mars 2023, kl. 19.00 


Avholdes på LIF klubbhus, H.P Jacobsens gt.22 Langesund 


Saksliste


1. Åpning av årsmøtet


2. Godkjenning av stemmeberettigede


3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden


4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen


5. Årsberetning for 2022


6. Reviderte regnskaper 2022


7. Fastsette kontingenter for 2023


8. Budsjetter 2023


9. Innkomne forslag


10. Vedtektsendringer


11. Valg


12. Utmerkelser: tildeling av årets Garås statuett
Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Se link.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Trykk her for å sende melding til sekretær.
 Velkommen til årsmøte!

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.