Ekstraordinært årsmøte i LIF Hovedforeningen

Postet av Audun Herfindal den 6. Jun 2021

Ekstraordinært årsmøte i LIF Hovedforeningen torsdag 17.06.2021

Avholdes som "Microsoft teams" nettmøte torsdag 17.juni 2021 kl. 18.45-19.00

Saksliste:
1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen
5. Valg


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ønsker du å delta på årsmøte på nettet, send e-post til sekretær i hovedforening for deltakerlink.
https://www.langesundif.no/p/8835/kontaktAudun Herfindal

sekretær


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.