Årsmøte LIF Hovedforeningen torsdag 11.mars 2021

Postet av Langesund Idrettsforening den 13. Feb 2021

Årsmøteinnkaling


Tid: Torsdag 11.3.2021, kl. 20.00 

Avholdes som "teams" nettmøte 

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen

5. Årsberetning for 2020

6. Reviderte regnskaper 2020

7. Fastsette kontingenter for 2021

8. Budsjetter 2021

9. Innkomne forslag

10. Vedtektsendringer

11. Valg

12. Utmerkelser: tildeling av årets Garås statuett


Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Se link.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ønsker du å delta på årsmøte på nettet, send e-post til sekretær i hovedforening for deltakerlink.
Trykk her for å sende melding til sekretær.


 Velkommen til årsmøte!
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.