Langesund Idrettsforening

Langesund Idrettsforening

Årsmøte LIF Hovedforeningen

Postet av Langesund Idrettsforening den 14. Jan 2020


Ny dato for årsmøtet er 11.6.2020.

Årsmøteinnkaling


Tid: Torsdag 11.6.2020, kl. 20.00 (endret starttidspunkt).

Sted: Klubbhuset

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen

5. Årsberetning for 2019

6. Reviderte regnskaper 2019

7. Fastsette kontingenter for 2020

8. Budsjetter 2020

9. Innkomne forslag

10. Vedtektsendringer

11. Valg

12. Utmerkelser: Forslag til årets Garås statuett


Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Se link.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB! Gjeldende avstandsregler vil gjelde under møtet!


 Velkommen til årsmøte!


0 Kommentar

Trimbingo i Langesund våren 2019

Postet av Langesund Idrettsforening den 7. Mar 2019

Fotballgruppa arrangerer trimbingo følgende søndager og en mandag, mellom kl. 1100 -1400:

Søndag 10 Mars

Søndag 17 Mars

Søndag 24 Mars

Søndag 31 Mars

Søndag  7 April

Søndag 14 April

Mandag 22 April

Søndag 28 April

Søndag  5 Mai

Søndag 12 Mai

Søndag 19 Mai

Søndag 26 Mai


Oppmøte på Slåttnes Stadion, H.P. Jacobsens gate 22, 3970 Langesund. Se kart.


0 Kommentar

Endring i politiattestordningen

Postet av Langesund Idrettsforening den 23. Mai 2018

I følge info på Norges idrettsforbunds hjemmeside 20.4.2018 så oppfordres idrettslagene om å avvente ny søknad om politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget.

Se mer og utfyllende info her.


0 Kommentar

Årsmøte i Tennisgruppen

Postet av Langesund Idrettsforening den 2. Mar 2018

Årsmøte i tennisgruppen ble avholdt 28/2-2018

 

Klubben hadde årsmøte onsdag 28/2, og i mangel av nok aktuelle kandidater til nytt styre ble det besluttet at styret midlertidig avvikles og at styret i LIF er besluttende instans. Det blir opprettet et arbeidsutvalg som skal ivareta de løpende aktivitetene i klubben;

Baner og utstyr – Morten Sandsmark (hovedstyret)

Økonomi og medlemsregister – Eirik Eliassen (tidligere kasserer)

Kommunikasjon, aktiviteter og sponsorer – Benedicte Børge-Ask (tidligere varamedlem) og Kjetil Larsen (hovedstyret)

 

Kommunikasjon med arbeidsutvalget kan skje gjennom e-post til post@langesundtennisklubb.com (som før) eller via Facebook siden «LIF Tennis».

 

Årsmøtet vedtok å beholde satsene for kontingent uendret fra 2017 – mer informasjon om medlemsskap finner du her http://tennis.langesundif.no/p...

 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline